Nobelova cena moc nezměnila. Ostatní jen začali číst mé práce pozorněji

Před pár dny hostilo Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity laureáta Nobelovy ceny za chemii z roku 2002 Kurta Wüthricha. Přednášku švýcarského strukturního biologa, která se konala v rámci cyklu Mendel Lecutres, si přišly poslechnout desítky odborníků a studentů.

Profesor Wüthrich je stále činný a aktuálně se ve výzkumu věnuje aktivaci takzvaných T-lymfocitů, tedy druhu bílých krvinek, které hrají významnou roli v imunitních reakcích organismu, a také studiu buněčných receptorů GPCR, které hrají nezastupitelnou roli v celé řadě procesů v těle.

„Tyto receptory například regulují tep srdce, ovlivňují přenos signálů mezi buňkami, nebo pomáhají s rozpoznávání chutí či vůní. Jejich výzkum je významný mimo jiné proto, že okolo čtyřiceti procent léků na předpis cílí právě na tyto receptory,“ uvedl Wüthrich.

Ve výzkumu T-lymfocitů se pak věnuje jejich aktivaci, která hraje významnou roli mimo jiné při potlačení imunitní reakce organismu při transplantaci orgánů.

V současnosti působí profesor ve výzkumném institutu Scripps Research Institute v Kalifornii a také na univerzitě ETH v Curychu. „Stále pracuji se studenty a mladými lidmi a snažím se pokračovat ve své práci,“ uvedl Wüthrich.

Svou brněnskou přednášku věnoval světu proteinů, které dlouhodobě studuje. Nobelovu cenu získal v roce 2002 za rozvoj metod nukleární magnetické rezonance, která právě jako jediná metoda dovoluje kromě prostorové struktury mapovat i časovou proměnnost neboli dynamiku bílkovin.

„Obdržel ji za rozvoj metody pro stanovení trojrozměrné struktury biologických makromolekul v roztoku,“ připomněl Lumír Krejčí, organizátor Mendel Lectures z Biologického ústavu lékařské fakulty. Cenu dostal společně s Johnem Fennem ze Spojených států a Koichi Tanakou z Japonska.

Jak sám Wüthrich poznamenal, významné ocenění se jeho vědecké práce příliš nedotklo. „Největší rozdíl byl asi v tom, že najednou všichni začali číst mé práce mnohem pozorněji,“ řekl s úsměvem.

Kromě přednášky se nobelista seznámil s prací strukturních biologů na Masarykově univerzitě a ve Středoevropském technologickém institutu Ceitec MU. „Zařízení pro strukturní biologii, které mají vědci k dispozici v kampusu, patří podle mého názoru v současnosti mezi nejlepší laboratoře na světě,“ dodal Wüthrich.

Masarykova univerzita | Masaryk university