online.muni.cz Přejít na hlavní obsah

Média odlidšťují migranty, tvrdí odborníci

Panelovou diskusi moderoval (vlevo) Jan Motal. Diskutovali (zleva) novinářka Radka Zítková, dobrovolník Jan Skalík, antropoložka Adéla Souralová a religionista Milan Fujda.

Společensky nejdiskutovanější téma posledních týdnů, migrační krize, se výrazně řeší i v posluchárnách Masarykovy univerzity. Zatímco ve čtvrtek se mluvilo o právních souvislostech, páteční celodenní seminář na fakultě sociálních studií se orientoval spíš na mediální pokrývání událostí a to, jaké může mít zpravodajství na společnost účinky.

Média si z úst diskutujících odpoledního panelu nevysloužila dobré vysvědčení. Odborníci jim vyčítali zkratkovitost, touhu po senzaci a přetváření uprchlíků do anonymního davu, na který je jednodušší útočit. „Diskuse se neposouvá do analytičtější roviny, pořád se jenom řeší počty lidí. Média se jen málo ptají na to, co s lidmi, kteří teď putují Evropou, bude dál,“ uvedl environmentalista Jan Skalík, který má s děním praktickou zkušenost.

Sám působil jako dobrovolník na maďarské a srbské hranici, takže viděl i širší souvislosti toho, co zabíraly televizní kamery a svým divákům mohly televize prezentovat jen v několika vteřinách. „Spousta vypjatých situací plynula z nepřipravenosti zemí, do kterých lidé přicházejí,“ naznačil Skalík, že věci rozhodně nemusí být takové, jak se může z televizní obrazovky zdát.

Záznam z panelové diskuse: Between Dehumanization and Understanding Refugees

Diskutující upozornili také na to, jak média celou problematiku odlidšťují. O lidech přicházejících do Evropy mluví nejčastěji jako o záplavě, což může být podle religionisty Milana Fujdy velmi nebezpečné. „Dochází k dehumanizaci, jakémusi ulehčení svědomí, protože najednou to vypadá, že všechno to, co sledujeme, není lidská záležitost. O to jednodušší je pak přejít k různým útokům, protože migranti najednou nejsou lidé, vůči kterým je potřeba používat normální morální pravidla a empatii.“

Účastníci odpoledního panelu semináře pořádaného katedrou mediálních studií a žurnalistiky tak mimo jiné navazovali na studii o mediálním pokrytí uprchlické krize, o níž se mluvilo dopoledne. Sociolog Pavel Pospěch a mediální analytik Michal Tkaczyk se v ní zaměřili na to, jakým způsobem o tématu informují dvě nejdůležitější české zpravodajské relace, Události České televize a Televizní noviny na Nově. Zjistili, že obě média nepokrývala události vyváženě, jen velmi málo dávala prostor příčinám krize, a přispívala tak k pocitu ohrožení z uprchlíků.

Záznam z panelové diskuse: The 2015 Refugee Crisis: Same Old Story

Podrobnější informace o průzkumu přinese prosincové vydání měsíčníku Muni, které vychází v pondělí 14. 12. 2015.

Masarykova univerzita | Masaryk university